Diensten en oplossingen voor duurzame inkopen en aanbestedingen

DuurzaamAanbesteed helpt overheidsorganisaties bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van het duurzaam maken van het inkoop- en aanbestedingsproces door:

  1. Het compleet verzorgen van (Europese) aanbestedingen, op basis van een duurzaam aanbestedingsproces, voor een vaste prijs per aanbesteding
  2. Adviezen en begeleiding met betrekking tot het structureel duurzaam maken van het inkoop- en aanbestedingsproces


Met als resultaat het substantieel minder gebruik maken van materialen en  mensuren en lagere (project)kosten.

DuurzaamAanbesteed werkt daar waar mogelijk met ICT systemen en maakt intensief gebruik van de mogelijkheden van het Internet. Voorts gaat DuurzaamAanbesteed uit van gestandaardiseerde aanbestedingssjablonen, die hun nut al in de praktijk hebben bewezen. DuurzaamAanbesteed werkt met een op elkaar ingespeeld team van specialisten, gefocust op het best passende resultaat voor iedere specifieke situatie.

Om te komen tot contracten met een dienstverlener of leverancier , waarbij de prijs, de kwaliteit en de service van de geboden dienstverlening, danwel de kwaliteit van de producten, in overeenstemming moet zijn met de eisen en wensen van uw organisatie, kan in nauwe samenwerking met u het aanbestedingstraject worden doorlopen.

DuurzaamAanbesteed werkt daar waar mogelijk voor een vaste prijs.