Een duurzaam aanbestedingsproces met Duurzaamaanbesteed.nl

Duurzaam inkopen inbedden in een duurzame inkoopfunctie en bedrijfsvoering start bij een duurzaam inkoop-/aanbestedingsproces.

Rekening houden met natuur en milieu. Bedrijven belonen die hun personeel goed behandelen. Eerlijke handel bevorderen en geen producten kopen die door kinderarbeid zijn gemaakt. Vorenstaande zaken omvatten in het kort "duurzaam inkopen".

De aandacht voor duurzaam inkopen heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. De gezamenlijke overheden, onder leiding van het ministerie van VROM, hebben zich tot doel gesteld om hun overheidsaankopen duurzaam aan te besteden. Iedere inkoopimpuls start met een aanbestedingsproces. Veelal een tijdrovend proces, waarin veel inzet wordt gevraagd van de aanbestedende dienst en de inschrijvers. Kostbare tijd gaat verloren met het produceren van documenten, om uiteindelijk te komen tot de levering van een duurzaam product of duurzame dienst.

DuurzaamAanbesteed heeft als doel overheden te ondersteunen bij het duurzaam maken van het aanbestedingsproces. DuurzaamAanbesteed doet dat op twee manieren:

  1. Het duurzaam en verantwoord uitvoeren van uw aanbestedingen in projectvorm;
  2. Het structureel duurzaam maken van uw inkoop-/aanbestedingsproces.